آموزش سوارکاری

طرح های ویژه زمستانه آموزش سوارکاری

 

از تخفیفات ویژه استفاده کنید!

دوره مقدماتی 10 جلسه 3/000/000 تومان

دوره مقدماتی 30 جلسه ای 6/700/000 تومان

دوره پیشرفته 30 جلسه ای 9/300/000 تومان

IMG_20230611_122608_274
IMG_20230611_122600_057
3
آموزش

دوره های آموزش سوارکاری

دوره سوارکاری مقدماتی

تعداد جلسات: 10 جلسه
زمان هر جلسه: حدود ۴۵ دقیقه
توسط:
محمد بابایی، علی رضوانی، حمیدرضاخاکسار، سارا خاکسار
مکان: محل باشگاه
هزینه: 2,500,000 تومان
 

دوره سوارکاری پیشرفته

تعداد جلسات: 10 جلسه
زمان هر جلسه: حدود ۴۵ دقیقه
توسط:
محمد بابایی، علی رضوانی، حمیدرضاخاکسار، سارا خاکسار
مکان: محل باشگاه
مکان: محل باشگاه
هزینه: 3,500,000 تومان
 

چرا سالار خراسان؟

شما اگر با وسواس در حال تحقیق برای انتخاب یک باشگاه سوارکاری مناسب از هرنظر برای ثبت نام جهت آموزش سوارکاری هستید ، با یک تحقیق وبررسی کوتاه واجمالی در خواهید یافت که باشگاه سالار خراسان بهترین وکاملترین باشگاه برای خواست شما می باشد و گواه مطلب سطح بالای رضایتمندی ارباب رجوع ها و کار آموزان وخانواده یشان از کیفیت کلاسها و تعهد ومهارت مربیان و برخورد پرسنل و امنیت و ارامش محیط باشگاه و در نهایت ید طولی و سابقه باشگاه در اخذ قهرمانی های پیاپی وبیشمار کارآموزان و نمایندگان در مسابقات استانی بوده است.

 

به ضرص قاطع میتوان ادعا کرد در سالیان اخیر مسابقه ای نبوده است که کارآموزان باشگاه سالار در آن ندرخشیده باشند وبر روی سکو نرفته باشند که این امر نشان دهنده تعهد وتلاش وبرنامه ریزی کادر باشگاه سالار میباشد 💪🙏

3
گالری

گالری