مدرسه سوارکاری

برگزاری کلاس های آموزش سوارکاری برای تمام سنین از مبتدی تا پیشرفته، برای بزرگسالان و کودکان بالای 8 سال، زیر نظر مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون از برنامه های اصلی این مجموعه است. 7500 متر مــانژ تمرین و تمامی امکانات ایمنی و آموزشی در کنار مربیان با تجربه و حرفه ای در اختیار علاقه مندان قـرار دارد تا در محیطی امن و آرام به یادگیری این ورزش بپردازند. کلاس‌هــا در دوره های 10، 20 و 30 جلسه‌ای برگــــزار می‌گردد که معمولا دوره 10 جلسه ای در دو ماه به اتمــام می‌رسد. در پایان هر دوره گواهینامه باشـــــگاه تقدیم می‌شود. خاطر نشان می‌گردد اخذ مدرک فدراسیون نیازمند شرکت در آزمون های فدراسیون است که در فواصل زمانی مختلف برگزار می‌شود. خط مشی مجموعه برگزاری دوره‌ها با هزینه‌هایی نســبتا متوسـط و روند آموزشی سریع و کارآمد می‌باشد. تا باعث جــذب خانواده‌ها و به خصوص کودکان و نوجوانان به این ورزش و ادامه آن شود. در اختیار قـرار دادن لوازم و اسب کرایه‌ای، برای مبتدیان نیز در راسـتای همین اهداف انجام می‌شود.همچنین امکان مالکیت اسب بصورت اشتراکی وجود دارد تا افراد با بودجه پایین تر هم بتوانند از مزایای مالکیت اسب بهره مند شوند. برگزاری دوره های کوتاه آموزشی برای مدارس و سازمان ها از دیگر فعالیت هاب باشگاه سوارکاری سالار می‌باشد.